Over De Groene Tuin

Welkom bij De Groene Tuin | Kinderopvang en BSO

De Groene Tuin is een kinderdagverblijf gevestigd in Rotterdam met 4 locaties. Onze kinderopvang is gespecialiseerd in voorschoolse, buitenschoolse en dagopvang.

De groepen op de locaties zijn zeer ruim, licht en fris ingericht. Hierbij is rekening gehouden met de desbetreffende leeftijdsgroep zodat het past bij de leeftijd en ontwikkeling.

“Bent u benieuwd naar de mogelijkheden binnen onze kinderopvang? Neem dan vrijblijvend contact op met ons op voor een kennismaking.

Onze locatiemanager en pedagogisch medewerkers kunnen u een rondleiding geven en al uw vragen beantwoorden.”

De Groene Tuin Kinderopvang en BSO

Onze missie

Onze Missie

De Groene Tuin vindt dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk moet zijn en tegemoet dient te komen aan het zich ontwikkelende kind en de behoeften van de ouder(s).

De Groene Tuin speelt in op de vraag naar professionele kinderopvang en biedt kwalitatief verantwoorde opvang en educatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de dagopvang en voor kinderen van 4 tot 13 jaar in de buitenschoolse opvang.

Onze visie

Onze Visie

De Groene Tuin is een onderneming, die door het aanbieden van diensten op het gebied van professionele kinderopvang ouders gelegenheid biedt op verantwoorde wijze de zorg voor hun kind(eren) te combineren met werk, school, of andere activiteiten. De organisatie is er op gericht een betrouwbare, persoonlijke en steeds ontwikkelende partner in de opvoeding te zijn.

Om dit verantwoord te kunnen doen worden hoge eisen gesteld aan het personeel, de accommodatie, de groepsindeling, de materialen en de contacten met de ouders.

In de praktijk betekent dit dat de groepsleiding zich richt op een goede liefdevolle verzorging en begeleiding van de kinderen (emotionele veiligheid), het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden (persoonlijke competenties), het omgaan met elkaar (sociale competenties), het leren houden aan de regels en gewoontes van de groep en elkaar hierin respecteren, ongeacht afkomst of religie (eigen maken van normen en waarden, cultuur).

Hiernaast hebben wij aandacht voor fysieke veiligheid, gezondheid, hygiëne en de cognitieve- en motorische ontwikkeling. Met name aan de taalontwikkeling wordt bij ons extra aandacht besteed.

Maak een afspraak

Op dit moment hebben wij 4 locaties voor kinderopvang in Rotterdam. U kunt geheel vrijblijvend langskomen voor een kennismaking.

Meer informatie

Ouders kiezen voor ons

Waarom De Groene Tuin?

Jaar ervaring

Pedagogisch medewerkers

Gelukkige kinderen

Activiteiten

Geschiedenis

Sinds 2009 biedt kindcentrum De Groene Tuin professionele opvang aan kinderen in de leeftijdsgroep 0 tot 13 jaar. Het kinderdagverblijf is gestart in Rotterdam IJsselmonde waarna is uitgebreid met een tweede vestiging in Rotterdam Charlois.

Kwaliteitsvisie

Onder kwaliteit verstaat kinderopvang De Groene Tuin die hoedanigheid of vorm van dienstverlening die beantwoordt aan de vraag van de gebruiker en die door de organisatie als goed omschreven wordt.
Kwaliteit wordt gesteld door vooraf afspraken te maken en beloften te doen om vervolgens de geleverde diensten te vergelijken met de beloften.

de groene tuin
de groene tuin
Via een cyclus van bepalen, uitvoeren, bewaken, evalueren en verbeteren zullen alle medewerkers aan de kwaliteit van de dienstverlening werken.

In het pedagogisch beleid staan emotionele veiligheid, persoonlijke competenties, sociale competenties, normen, waarden en cultuur centraal. Naast het welbevinden van kinderen nemen gezondheid en fysieke veiligheid een belangrijke plaats in.
Onze pedagogische kwaliteit zorgt voor een bijdrage aan een optimale cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen.

Kwaliteit is als een bouwsteen voor de kinderopvang.

De organisatie is ingericht volgens een managementkwaliteitssysteem. Dit systeem waarborgt een continu verbeterproces binnen de organisatie.

Inschrijven

Inschrijven voor de buitenschoolse opvang kan bij ons op locatie, per e-mail of via ons inschrijfformulier. Natuurlijk zijn u en uw kinderen altijd van harte welkom om eens te komen kijken voordat u uw zoon of dochter bij ons aanmeldt.

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleid probeert duidelijkheid te scheppen naar alle betrokkenen en draagt bij aan de continuïteit van de geboden kinderopvang. Anders gezegd, hoe gaan we in onze dagelijkse praktijk om met u als ouders en vooral met uw kinderen. Het uitvoerende werk wordt gedaan door gediplomeerde pedagogisch medewerkers, die met volle aandacht voor elk kind het vizier hebben op het verbeteren van de kwaliteit van de BSO. Het pedagogisch beleid is geen star beleid maar zal inhoudelijk ter discussie blijven staan en waar nodig bijgesteld, bijvoorbeeld wanneer maatschappelijke opvattingen veranderen of wanneer de overheid met nieuwe regelgeving komt.

Gratis rondleiding aanvragen

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor een rondleiding.


  • Informatie van de ouder  • Informatie van het kind


Maak een afspraak.

Op dit moment hebben wij 4 locaties voor kinderopvang in Rotterdam. U kunt geheel vrijblijvend langskomen voor een kennismaking.

Of bel ons direct 010 4822811