fbpx

Rapporten


Algemene Informatie

Informatieboekjes

Algemene voorwaarden

Klachtenreglement

Pedagogische coach

Privacy Reglement

Coronavirus

MAAK EEN AFSPRAAK

  •  De Groene Tuin B.V. streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. De Groene Tuin B.V. accepteert echter geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze website verwezen wordt. In de door De Groene Tuin verstrekte informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling wijzigingen worden aangebracht. De Groene Tuin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.
  • Berekeningen en offertes die op deze website kunnen worden gemaakt, zijn indicatief. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen, offertes en adviezen, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit geldt ook voor berekeningen, offertes en adviezen die worden verkregen door middel van software die op deze website beschikbaar is gesteld als download of anderszins.
  • Aan de gegevens  op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, eventuele fouten in prijzen en teksten zijn voorbehouden.