Ouderparticipatie

Ouderparticipatie Kinderdagverblijf & BSO De Groene Tuin

Er is een oudercommissie ingesteld, die mede de belangen van de kinderen en de ouders behartigt. Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie onder andere adviesrecht met betrekking tot het kwaliteitsbeleid, pedagogisch beleid, voedingsaangelegenheden, Risico inventarisatie Veiligheid, Gezondheid en Hygiƫne en de hierbij behorende plannen van aanpak. Door te klikken op onderstaande links kunt u de documenten inzien.

Protocol Ouderbeleid (protocol 13)

Huishoudelijk reglement Oudercommissie

Inspectierapport KDV 2012

Reglement oudercommissie

Jaarverslag van de oudercommissie

Inspectierapport KDV 2014

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

De Groene Tuin is een professionele kinderopvang organisatie en door de gemeente Rotterdam erkend als officiƫle instelling voor geregistreerde kinderopvang. U kunt uw zoon of dochter direct aanmelden bij kinderdagverblijf De Groene Tuin of kom eens langs om te kijken.