Missie & visie

Missie Kinderdagverblijf & BSO De Groene Tuin

Kinderdagverblijf & BSO De Groene Tuin vindt dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk moet zijn en tegemoet dient te komen aan het zich ontwikkelende kind en de behoeften van de ouder(s).

De Groene Tuin speelt in op de vraag naar professionele kinderopvang en biedt kwalitatief verantwoorde opvang en educatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de dagopvang en voor kinderen van 4 tot 13 jaar in de buitenschoolse opvang.

Missie Kinderdagverblijf & BSO De Groene Tuin

Visie Kinderdagverblijf & BSO De Groene Tuin

Kinderdagverblijf en BSO De Groene Tuin is een onderneming, die door het aanbieden van diensten op het gebied van professionele kinderopvang ouders gelegenheid biedt op verantwoorde wijze de zorg voor hun kind(eren) te combineren met werk, school, of andere activiteiten. De organisatie is er op gericht een betrouwbare, persoonlijke en steeds ontwikkelende partner in de opvoeding te zijn.

Om dit verantwoord te kunnen doen worden hoge eisen gesteld aan het personeel, de accommodatie, de groepsindeling, de materialen en de contacten met de ouders.

In de praktijk betekent dit dat de groepsleiding zich richt op een goede liefdevolle verzorging en begeleiding van de kinderen (emotionele veiligheid), het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden (persoonlijke competenties), het omgaan met elkaar (sociale competenties), het leren houden aan de regels en gewoontes van de groep en elkaar hierin respecteren, ongeacht afkomst of religie (eigen maken van normen en waarden, cultuur). Hiernaast hebben wij aandacht voor fysieke veiligheid, gezondheid, hygiene en de cognitieve- en motorische ontwikkeling. Met name aan de taalontwikkeling wordt bij ons extra aandacht aan besteed.

Advies op maat nodig?

Wilt u advies aanvragen over alle mogelijkheden bij ons kinderdagverblijf? Dit kunt u doen door te bellen naar onze locatie, via de website of via e-mail. Bel ons op: 010-4822811
Neem contact op

Contact

Kinderdagverblijf & BSO

Locatie 1
Taselaarstraat 5
3078 VM Rotterdam (IJsselmonde)
010-4822811

Locatie 2
Schuilenburg 27
3085 KX Rotterdam (Charlois)
010-2939429

Mail: info@degroenetuin-kdv.nl

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

De Groene Tuin is een professionele kinderopvang organisatie en door de gemeente Rotterdam erkend als officiële instelling voor geregistreerde kinderopvang. U kunt uw zoon of dochter direct aanmelden bij kinderdagverblijf De Groene Tuin of kom eens langs om te kijken.