Kwaliteitsvisie kinderopvang

Onder kwaliteit verstaat kinderopvang De Groene Tuin die hoedanigheid of vorm van dienstverlening die beantwoordt aan de vraag van de gebruiker en die door de organisatie als goed omschreven wordt.
Kwaliteit wordt gesteld door vooraf afspraken te maken en beloften te doen om vervolgens de geleverde diensten te vergelijken met de beloften.

Via een cyclus van bepalen, uitvoeren, bewaken, evalueren en verbeteren zullen alle medewerkers aan de kwaliteit van de dienstverlening werken.

In het pedagogisch beleid staan emotionele veiligheid, persoonlijke competenties, sociale competenties, normen, waarden en cultuur centraal.
Naast het welbevinden van kinderen nemen gezondheid en fysieke veiligheid een belangrijke plaats in.
Onze pedagogische kwaliteit zorgt voor een bijdrage aan een optimale cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen.

Kwaliteit is als een bouwsteen voor de kinderopvang.

De organisatie is ingericht volgens een managementkwaliteitssysteem. Dit systeem waarborgt een continu verbeterproces binnen de organisatie.

Kinderdagverblijf en BSO De Groene Tuin, Taselaarstraat 5, 3078VM Rotterdam – KvKnr: 991641528 / 876582407 – Tel: 010 482 2811

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

De Groene Tuin is een professionele kinderopvang organisatie en door de gemeente Rotterdam erkend als officiële instelling voor geregistreerde kinderopvang. U kunt uw zoon of dochter direct aanmelden bij kinderdagverblijf De Groene Tuin of kom eens langs om te kijken.