Openbaar Klachtenregeling 2014-2013

Bij klachten hanteert De Groene Tuin een klachtenprocedure.
Er is een interne klachtenprocedure en een externe klachtenprocedure.
De Groene Tuin is aangesloten bij de landelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK).

Uitgebreide informatie vindt u in het Openbaar jaarverslag klachtenregeling.

Klik hieronder om Openbaar Klachtenregeling te openen.

Advies op maat nodig?

Wilt u advies aanvragen over alle mogelijkheden bij ons kinderdagverblijf? Dit kunt u doen door te bellen naar onze locatie, via de website of via e-mail. Bel ons op: 010-4822811
Neem contact op

Contact

Kinderdagverblijf & BSO

Locatie 1
Taselaarstraat 5
3078 VM Rotterdam (IJsselmonde)
010-4822811

Locatie 2
Schuilenburg 27
3085 KX Rotterdam (Charlois)
010-2939429

Mail: info@degroenetuin-kdv.nl

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten, die de Groene Tuin aangaat met de consument ten behoeve van dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar of de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.

Jaarverslag veiligheid & gezondheid

Kinderopvang De groene Tuin kwantitatief en kwalitatief in evenwicht houden in een krimpende markt is ons motto. Dit willen wij doen door kwalitatief goede en gewenste dienstverlening te leveren aan kinderen en ouders.

Inspectierapporten GGD

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

De Groene Tuin is een professionele kinderopvang organisatie en door de gemeente Rotterdam erkend als officiële instelling voor geregistreerde kinderopvang. U kunt uw zoon of dochter direct aanmelden bij kinderdagverblijf De Groene Tuin of kom eens langs om te kijken.