Jaarverslag veiligheid en gezondheid

Kinderopvang De groene Tuin kwantitatief en kwalitatief in evenwicht houden in een krimpende markt is ons motto. Dit willen wij doen door kwalitatief goede en gewenste dienstverlening te leveren aan kinderen en ouders. Uitgangspunt voor onze kwaliteit is kinderen op een liefdevolle en professionele manier te begeleiden in hun ontwikkeling en voor ouders een partner te zijn in de opvoeding.

Klik hieronder om het Jaarverslag Veiligheid & Gezondheid te openen.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten, die de Groene Tuin aangaat met de consument ten behoeve van dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar of de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.

Bijlage 2014

In de bijlage vindt u de belangrijkste informatie van Kinderopvang De Groene Tuin voor een lopend jaar.

Inspectierapporten GGD

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

De Groene Tuin is een professionele kinderopvang organisatie en door de gemeente Rotterdam erkend als officiƫle instelling voor geregistreerde kinderopvang. U kunt uw zoon of dochter direct aanmelden bij kinderdagverblijf De Groene Tuin of kom eens langs om te kijken.