Inspectierapporten GGD

Waarom toezicht?

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

Het kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Klik hieronder om Inspectierapport KDV te openen.

Klik hieronder om Inspectierapport BSO te openen.

Advies op maat nodig?

Wilt u advies aanvragen over alle mogelijkheden bij ons kinderdagverblijf? Dit kunt u doen door te bellen naar onze locatie, via de website of via e-mail. Bel ons op: 010-4822811
Neem contact op

Contact

Kinderdagverblijf & BSO

Locatie 1
Taselaarstraat 5
3078 VM Rotterdam (IJsselmonde)
010-4822811

Locatie 2
Schuilenburg 27
3085 KX Rotterdam (Charlois)
010-2939429

Mail: info@degroenetuin-kdv.nl

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten, die de Groene Tuin aangaat met de consument ten behoeve van dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar of de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.

Openbaar Klachtenregeling 2014-2013

Bij klachten hanteert De Groene Tuin een klachtenprocedure. Er is een interne klachtenprocedure en een externe klachtenprocedure. De Groene Tuin is aangesloten bij de landelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK).

Jaarverslag veiligheid & gezondheid

Kinderopvang De groene Tuin kwantitatief en kwalitatief in evenwicht houden in een krimpende markt is ons motto. Dit willen wij doen door kwalitatief goede en gewenste dienstverlening te leveren aan kinderen en ouders.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

De Groene Tuin is een professionele kinderopvang organisatie en door de gemeente Rotterdam erkend als officiële instelling voor geregistreerde kinderopvang. U kunt uw zoon of dochter direct aanmelden bij kinderdagverblijf De Groene Tuin of kom eens langs om te kijken.