Bijlage 2014

In de bijlage vindt u de belangrijkste informatie van Kinderopvang De Groene Tuin voor een lopend jaar.

Klik hieronder om Bijlage 2014 te openen.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten, die de Groene Tuin aangaat met de consument ten behoeve van dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar of de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.

Openbaar Klachtenregeling 2014-2013

Bij klachten hanteert De Groene Tuin een klachtenprocedure. Er is een interne klachtenprocedure en een externe klachtenprocedure. De Groene Tuin is aangesloten bij de landelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK).

Inspectierapporten GGD

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het gastouderbureau.

Ik ben op zoek naar

Aanmelden

De Groene Tuin is een professionele kinderopvang organisatie en door de gemeente Rotterdam erkend als officiƫle instelling voor geregistreerde kinderopvang. U kunt uw zoon of dochter direct aanmelden bij kinderdagverblijf De Groene Tuin of kom eens langs om te kijken.