De Groene Tuin

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang

De Groene Tuin

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang

De Groene Tuin

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang

Ik ben op zoek naar

Kinderopvang

Kinderopvang De Groene Tuin, de beste keuze voor u en uw kind. Kinderopvang De Groene Tuin is opgericht in 2009 en biedt het hele jaar door professionele opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Missie en vissie

Kinderdagverblijf & BSO De Groene Tuin vindt dat kinderopvang voor iedereen toegankelijk moet zijn en tegemoet dient te komen aan het zich ontwikkelende kind.

Ouder participatie

Ouderparticipatie Kinderdagverblijf & BSO De Groene Tuin. Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie onder andere adviesrecht met betrekking tot het kwaliteitsbeleid.

Buitenschoolse opvang

Ouders, die tevreden zijn over de opvang van hun kinderen in ons kinderdagverblijf, kunnen voor hun basisschoolkind(eren) blijven kiezen voor onze betaalbare en kwalitatief goede kinderopvang.

Ruime & veilige buitenruimte

Kinderdagverblijf & BSO De Groene Tuin heeft een zeer kindvriendelijke er ruime buitenruimte!

Kindvriendelijke inrichting

Ook bij de inrichting van de lokalen is heel goed nagedacht over de kwaliteit en veiligheid!

Aanmelden

De Groene Tuin is een professionele kinderopvang organisatie en door de gemeente Rotterdam erkend als officiele instelling voor geregistreerde kinderopvang. Je kunt uw zoon of dochter direct aanmelden bij kinderdagverblijf De Groene Tuin of komt eerst even langs om te kijken.